Konzultační služby v oblasti ŽP, inženýrská geologie a geotechnika, hydrogeologie, sanace zemin a podzemní vody, outsourcing funkce podnikového ekologa